Sens i pojmowanie rehabilitacji osób starszych

Sens i pojmowanie rehabilitacji osób starszych Z racji wieku czasem naturalnym sposobem staje się rehabilitacja. Procesy biologiczne i starzenie się organizmu człowieka naturalnie odciska piętno na naszej sprawności ruchowej. Tak bardzo ważna jest w związku z tym aktywność fizyczna u starszego człowieka i umiejętne, dopasowane do jego możliwości przywracania sprawności…