Znaczenie badania USG dla współczesnej ortopedii

Współczesna ortopedia ma do dyspozycji wiele nowoczesnych metod i technologii, które pomagają przywrócić pacjentom sprawność. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, konieczna jest jednak dokładna diagnostyka. Tu ogromne znaczenie ma badanie USG. Dzięki niemu możliwe jest dobranie skutecznej metody leczenia narządów ruchu.

Czym jest badanie USG?

Badanie ultrasonograficzne (USG) jest badaniem bazującym na falach ultradźwiękowych. Ich źródłem jest urządzenie ultrasonograficzne, którego głowicę przykłada się do badanej powierzchni ciała. Fale zostają odbite przez narządy oraz tkanki, a następnie są przetwarzane w głowicy na obraz diagnostyczny. Wynik badania zostaje opisany przez lekarza radiologa. Następnie należy omówić go z lekarzem specjalistą.

Badanie USG znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny. Jedną z nich jest ortopedia.

USG w ortopedii

Badanie USG pomaga w prawidłowym rozpoznaniu urazów oraz nieprawidłowości w obrębie narządów ruchu. Dlatego znajduje szerokie zastosowanie w ortopedii. Pozwala ono dokonać oceny mięśni, ścięgien oraz tkanki otaczającej dany staw. Dzięki niemu można rozpoznać urazy, stany zapalne, zmiany zwyrodnieniowe, a także krwiaki. Badanie ultrasonograficzne jest też w stanie wykryć obecność płynu w okolicy stawu, co może wskazywać na stan zapalny lub inne nieprawidłowości.

Ocena diagnostyczna dokonana na podstawie badania USG jest niezbędna dla wdrożenia odpowiedniej terapii oraz dobrania zabiegów rehabilitacyjnych. Umożliwia ono sprawdzenie struktury stawów oraz ich funkcji. Zaletą badania ultrasonograficznego jest to, że jest ono bezpieczne i bezbolesne dla pacjenta, a przy tym bardzo precyzyjne.

ortopedii najczęściej wykonuje się USG stawu kolanowego, łokciowego, biodrowego, barkowego, ramiennego, stawu skokowego, a także nadgarstka. W przypadku stawów badanie ultrasonograficzne ma szczególne znaczenie, ponieważ umożliwia wczesne wykrycie ewentualnych zmian w ich obrębie.

Na podstawie uzyskanego wyniku, lekarz ortopeda jest w stanie określić stopień uszkodzenia oraz zmian w obrębie danego narządu ruchu. Dzięki temu można zaplanować dalsze postępowanie medyczne. Im szybciej postawiona zostanie trafna diagnoza, tym większe będą szanse, że nie dojdzie do dalszych powikłań w obrębie danego narządu.

Jakie są wskazania do wykonania USG narządów ruchu?

Na badanie USG narządów ruchu kieruje podczas konsultacji lekarz specjalista. Do najczęstszych wskazań do jego wykonania można zaliczyć bóle kończyn, urazy narządów ruchu, obrzęki, deformacje, a także widoczne asymetrie w obrębie obu kończyn. W niektórych przypadkach może okazać się konieczne wykonanie dodatkowego badania RTG lub rezonansu magnetycznego, celem uzyskania dokładniejszego obrazu badanego narządu.

USG ortopedyczne można wykonać na terenie całego kraju, zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i w prywatnych placówkach. Mieszkańcy Warszawy mogą na przykład skorzystać z usług świadczonych w centrum medycznym Rex Medica – ortopeda Warszawa.