Wskazania i przeciwwskazania do sterowanej regeneracji kości

Zanik tkanki kostnej, następujący po zabiegu ekstrakcji zęba jest naturalnym procesem fizjologicznym. Już w ciągu niespełna dwóch miesięcy od zabiegu usunięcia zęba, zanikowi ulega ponad 60% tkanki kostnej. Proponowanym przez specjalistów sposobem na odbudowę kości jest sterowana regeneracja kości. Na czym polega zabieg? Kiedy warto się mu poddać? Co może być przeciwwskazaniem do sterowanej regeneracji kości?

Dlaczego warto uzupełniać braki w uzębieniu?

By przybliżyć istotę odbudowy kości i jej zasadność, warto odpowiedzieć na pytanie: dlaczego uzupełnianie brakującego uzębienia jest tak ważne?

Bez wątpienia – braki w uzębieniu wyglądają nieestetycznie. Mogą ponadto powodować seplenienie oraz problemy z wymową, przez co w znacznym stopniu wpływają na naszą pewność siebie oraz w konsekwencji na to, jak postrzega nas otoczenie.

Luka w uzębieniu z czasem doprowadza do przechylania i przesuwania się zębów z nią sąsiadujących, co z kolei może powodować problemy ze zgryzem. By ich uniknąć, warto zawczasu poddać się uzupełnianiu braków. Co jednak w sytuacji, gdy kość pozostała po ekstrakcji zęba zanikła? Na pomoc przychodzi wtedy zabieg sterowanej regeneracji kości, mający na celu jej odbudowę oraz umożliwienie wprawienia implantu.

Czym jest sterowana regeneracja kości?

Jak wyjaśnia chirurg stomatolog z EuroDent Centrum Dentystyki w KrakowieSterowana regeneracja kości (inaczej augmentacja kości), zwana w skrócie GBR (ang. Guided Bone Regeneration) to zabieg chirurgiczny, mający na celu zwiększenie grubości oraz wysokości wyrostka zębodołowego. Sterowana regeneracja kości pozwala zatem na skuteczną odbudowę tkanki kostnej u osób, u których doszło do jej zaniku. Zabieg odbudowy daje możliwość zastosowania implantów stomatologicznych, przez co jest doskonałym sposobem na skuteczne uzupełnienie ubytków uzębienia.

Na czym polega zabieg sterowanej regeneracji kości?

Zabieg sterowanej regeneracji kości polega na umieszczeniu w rekonstruowanym miejscu, materiału kościozastępczego lub kościotwórczego. Materiał pokrywany jest następnie specjalną błoną zaporową, która uniemożliwi wrastanie tkanek miękkich. Błona może być rozpuszczalna lub nierozpuszczalna. W drugim przypadku membrana po pewnym czasie jest usuwana. Wskutek procesów regeneracyjnych, po upływie kilku miesięcy, materiał kościozastępczy ulega przeobrażeniu we własną tkankę kostną pacjenta, która stanie się idealnym podłożem do zastosowania implantów zębowych.

Materiałem – szkieletem, służącym odbudowie kości, może być:

 • kość ludzka pobrana od samego pacjenta (w tym przypadku mówimy o tak zwanych przeszczepach autogennych),
 • kość pochodzenia zwierzęcego, specjalnie oczyszczona i przygotowana (przeszczep ksenogenny),
 • syntetyczne substytuty kostne w formie materiałów alloplastycznych.

Wskazania do odbudowy kości

Bez wątpienia – zabieg sterowanej regeneracji kości zalecany jest osobom, u których nastąpił zanik kości wskutek:

 • ekstrakcji zęba lub urazu
 • usunięcia guza lub torbieli
 • długotrwałego braku zęba, bądź zębów

Zabieg odbudowy polecany jest osobom, zamierzającym dokonać wszczepienia implantu zębowego.

Co może być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu sterowanej regeneracji kości?

Jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, tak i w przypadku augmentacji kości, istnieją pewne przeciwwskazania, co do jej wykonania. Możemy podzielić je na względne oraz bezwzględne.

Do przeciwwskazań względnych, (czyli takich, w których ewentualne ryzyko możliwe jest do kontrolowania przez lekarza i to on podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu danego pacjenta do zabiegu sterowanej regeneracji kości) należą:

 • choroby przyzębia
 • schorzenia nerek
 • choroby wątroby
 • astma
 • alergie
 • niewydolność serca
 • choroby reumatyczne
 • bruksizm (nawykowe zgrzytanie zębami)

Do przeciwwskazań bezwzględnych należą:

 • AIDS,
 • nowotwory,
 • sepsa,
 • cukrzyca,
 • zły stan dziąseł,
 • ciąża,
 • alkoholizm i narkomania,
 • terapia cytostatykami,
 • stany zapalne kości.