USG jamy Brzusznej Warszawa

Wykonanie badania USG brzucha najczęściej zleca lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, w nawiązaniu do przeprowadzonego wcześniej wywiadu medycznego.

Jeśli schorzenie, na które cierpi pacjent jest trudne do zweryfikowania lub dolegliwości i ból brzucha są trudne do wyjaśnienia, najczęściej podejmowana jest decyzja o wykonaniu dodatkowych badań, może to być np. USG brzucha. Jest to badanie nieinwazyjne, bezpieczne dla pacjenta, zatem dość często się je stosuje. W badaniu USG brzucha najczęściej ocenia się strukturę wewnętrznych organów takich jak pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona lub wątroba.

USG brzucha jest badaniem wykonywanym w czasie rzeczywistym, zatem niepodważalną jego korzyścią jest fakt, że lekarz wykonujący badanie może dokonać diagnozy niemalże natychmiast. badanie to może również pomóc w wykluczeniu pewnego rodzaju podejrzeń związanych z jednostką chorobową. Ultrasonograf może także poza przesłaniem obrazu tkanki miękkiej, wykonać jej pomiarowanie. Jest to niezwykle cenne w przypadku konieczności zmierzenia np. guzów lub torbieli. Wykonanie pomiarów tkanek i narządów wewnętrznych w trakcie badania USG, pozwala na określenie kondycji danego narządu, może to pomóc w ustaleniu przyczyny bólu.

Lekarz przeprowadzający badanie USG weryfikuje każdorazowo wszystkie narządy wewnętrzne, co pozwala ustalić który z narządów jest zmieniony chorobowo.

Jeśli pacjent skarży się na częste bóle brzucha, trudne do określenia pod względem ich intensywności, ale także umiejscowienie, to badanie USG z pewnością będzie ułatwiało diagnozowanie. Narządy wewnętrzne są bowiem położone w tak niewielkiej odległości od siebie, że w trakcie zmagania się z bólem, pacjent może błędnie lub mieć problem z prawidłowym wskazaniem źródła. W takich przypadkach warto wykonać dodatkowe badania i właśnie USG może być pomocne.

Badanie USG jest o tyle istotne, że nie wymaga długotrwałego czasu na przeprowadzenie, odpowiednie przygotowanie pacjenta przed badaniem, pomaga wielokrotnie w ustaleniu przyczyny bólu lub dolegliwości, ewentualnie także kategorycznie wyklucza pewne podejrzenia. Sprawdzenie wielkości danego narządu pozwala lekarzowi na określenie, czy jest on zmieniony chorobowo czy też nie. Także ewentualne prawidłowe ukrwienie naczyń i odpowiednie odżywienie narządów może wpłynąć na postawienie diagnozy. Pamiętajmy jednak, że badanie USG daje obraz tylko dla tkanek miękkich.

Ultrasonograf wysyłając sygnał radiowy pozwala na określenie kondycji narządów wewnętrznych, lekarz może także odpowiednio zobrazować wszelkiego rodzaju narośle i guzy pojawiające się na narządach, podobnie także może zweryfikować torbiele. Dokładne zmierzenie narośli pozwala określić jej pochodzenie, rodzaj i ewentualną szkodliwość dla zdrowia. Niektóre z torbieli czy narośli mogą się samoistnie wchłonąć bez ingerencji chirurgicznej, nie mniej jednak muszą być pod stałą kontrolą lekarza prowadzącego. Zawsze, gdy zostają zdiagnozowane wszelkie zmiany, należy pozostać pod kontrolą lekarza.